Velkommen til zoosenteret.no – en zoologisk hage på internett. Dyrenes verden er av interesse for mange, og antallet dyr i verden er mere enn du kan regne med å si i løpet av livet. Store, små, høye, lave, farlige, kosete, myke, piggete, stygge og søte er noen adjektiver som beskriver det mangfold av dyr vi deler jordkloden med. Noen lever i vannet, noen på land, noen kravler i gresset, mens andre sprer vingene og flyr høyt over mennesker og hus. Noen er det mange av, mens noen dyrearter er utryddingstruet.Dyreriket er stort og mangfoldig, og dyrene har levd sammen med mennesker i tusenvis av år. Dyrene har utviklet seg til å bli en nyttig ressurs for menneskene, og mange dyr har i stor grad blitt menneskenes levebrød. En del dyr er i dag avlet frem ene og alene for å dekke menneskenes behov for kjøtt. Andre dyr er avlet frem for å dekke et luksusbehov som pels og skinn.Verdens kontinenter er forskjellige, og dyrelivet på kontinentene varierer også. Det rike dyrelivet i Afrika skiller seg veldig fra dyrelivet i Europa og Nord-Amerika. Og kanskje er det dyrelivet i Australia som skiller seg mest ut? De har flere arter du ikke finner noen andre steder enn kun der – arter som for de fleste her i Nord-Europa er dyr de bare ser på TV eller film. Men kanskje er den norske faunaen like interessant for dem som ikke ser slike dyr i sin natur? Forskjellene er interessante og spennende.Dyr som er en naturlig del av norsk kosthold, er utenkelig å spise i andre land eller religioner. I Hinduismen er kua sett på som hellig og er ikke en naturlig del av indisk kosthold. Innen Islam er svinekjøtt sett som urent, og er derfor ikke noe en muslim vil spise. Begge er en naturlig del av norsk kosthold. Det er derimot andre dyr vi ikke spiser i Norge, som er en naturlig del av andre lands kosthold. Se fram til å lese mer om alt som har med vår klodes mangfold å gjøre på denne siden.