By Msellakemmeri on 18th June

Mennesker og dyr har levd sammen like lenge som mennesket har vært bosatt. Selv om årsakene i utgangspunktet var praktiske, er det ingen tvil om at dyrehold også har en sosial funksjon. De fleste av oss har dyr hjemme rett og slett fordi det er utrolig givende.

Norske kjæledyr

I Norge holdes de fleste dyr innendørs. For en del produksjonsdyr finnes det krav om at de må ha muligheten til å være ute deler av året, mens det for kjæledyr er det motsatt: Det er strenge regler for hva som må være på plass før du kan holde for eksempel fugl, kanin eller hunder utendørs. For alle gjelder det at de må ha godt nok isolerte, eventuelt også oppvarmede, hus de kan trekke seg tilbake til når det er kaldt. Eksotiske dyr er i utgangspunktet forbudt i Norge, både fordi de ikke tåler klimaet, og fordi import av eksotiske dyr gir økt fare for smittespredning. Lurer du på hvilke regler som gjelder for dyreholdet ditt, er Mattilsynet et godt sted å henvende seg.

Dyrevennlig hage

Om sommeren er det imidlertid fullt mulig å la kjæledyr nyte hagen til fulle, men også da er det noen punkter du må passe på at er ivaretatt. Hvis dyret skal være uten kontinuerlig tilsyn, må hagen eller en del av den være inngjerdet, slik at dyret ikke kan stikke av. Dessuten må dyret ha rikelig tilgang til ferskt vann og skygge, og det må kunne gjemme seg for alle slags rovdyr, inkludert fugl. Du må med andre ord passe på at det er variert og god beplantning. Hekkvekster fra Plantinavia gir både vern, skygge og utforskingsmuligheter.Med litt planlegging og sunn fornuft er det fullt mulig å lage en hage både du og dyret ditt kan trives i. Det fortjener dere begge.