By Msellakemmeri on 18th April

Alle har vel hørt om gutten som ropte ulv? I alle tider har det vært et misforhold mellom mennesker og ulv. Dette misforholdet grunner i menneskenes, og ulvens, felles interesse for et annet dyr – sauen. Sau, eller får, er et viktig dyr i norsk kosthold. Om høsten fylles butikkene opp av årets ferske lamme- og sauekjøtt. Mot jul kommer pinnekjøttet, som i større og større grad er en populær julemiddag hos mange nordmenn. For å dekke behovet er det viktig for sauebøndene at sauene får gå i fred, og ikke blir ulvemat.Ulven er en naturlig del av den norske faunaen, og mange mener vi ikke kan slakte ned ulv for å beskytte sauene. Noen mener det er en inngripen, og negativ påvirkning, av faunaen. Ulven følger bare instinktet sitt, og for det har utallige ulver i Norge måttet bøte med livet. Ulven er et rovdyr som tilhører hundefamilien. Ulven i Norge kan bli rundt 50-70 kg og gjerne 80 cm høy. Ulvene er sosiale og lever gjerne i flokk. En ulveflokk kan bestå av én ulvefamilie, men gjerne flere også. Foreldrene i en ulveflokk er naturlige ledere for avkommet.Ulven har mange støttende stemmer i Norge, og det er flere som mener at ulvejakt er feil. Selv om ulv bare kan jaktes på i spesielle tilfeller, utløser det alltid en debatt om menneskene har rett til å jakte og drepe ulv, og de mener det vil være en bedre løsning om sauebøndene passer bedre på sauene sine. Dette vil forhåpentligvis være et problem i mange år framover, ettersom vi nok ville savnet ulven om den forsvant helt.